Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Prawo Oświatowe
1 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych 1166
2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, kasyfikowania o promowania uczniów 1625
3 Podstawa Programowa 1324
4 Awans zawodowy nauczycieli 1365
5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 1306
6 Ustawa o Systemie Oświaty 1347
7 Karta Nauczyciela 1435
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster