Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Prawo Oświatowe
1 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych 1281
2 Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, kasyfikowania o promowania uczniów 1738
3 Podstawa Programowa 1460
4 Awans zawodowy nauczycieli 1482
5 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 1424
6 Ustawa o Systemie Oświaty 1481
7 Karta Nauczyciela 1573
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster