Gimnazjum nr 1 w Jaśle

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE W GIMNAZJUM NR 1 W JAŚLE

Według oficjalnych informacji kuratorów oświaty oraz raportów Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, klasy dwujęzyczne mają w Polsce 123 szkoły, w tym gimnazja (51) i licea (72). Można przyjąć, że działa jeszcze od 5 do 20 prywatnych szkół dwujęzycznych, których oficjalne dane nie wzięły pod uwagę. Kształcą w sumie niecałe 12 tys. Uczniów.*
Od września 2012 roku nasza szkoła dołączyła do tego typu szkół, otwierając oddziały dwujęzyczne.

Uczniowie deklarujący chęć uczęszczania do klasy o profilu językowym lub dwujęzycznym zobowiązani są do napisania sprawdzianu kompetencji językowych ( testu) z języka angielskiego ( w terminie ustalonym przez Gimnazjum nr 1 s Jaśle, w budynku placówki) Test stworzony jest w oparciu o podstawe programową nauki języka angielskiego w drugim etapie edukacyjnym czyli klas IV - VI i jest to typowy test plasujący ( placement test). Test zbudowany jest z różnego rodzaju zdań gramatyczno - leksykalnych polegających na wstawianiu brakujących słów do zdań , uzupełnianiu zdań słowami z ramki, tłumaczeniu fragmentów zdań, dopasowaniu wyrazów o znaczeniu bliskoznacznym lub przeciwnym, odczytaniu definicji i podaniu jej znaczenia, tworzeniu liczny mnogiej rzeczowników, podaniu stopni przymiotnika oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania.

Wyniki testu podawane są do wiadomości rodziców uczniów i samych uczniów. Rola przeprowadzanego testu jest sprawdzanie poziomu wiedzy z jezyka angielskiego kandydatów dla klas dwujęzycznych.

Przystąpienie do testu jest jednym z warunków przyjęcia ucznia do klasy dwujęzycznej.

    Czym jest dwujęzyczność?


Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji
? wyjaśnia dr Ewa Lipińska z Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. ? W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami.*
Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. ? To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata ? mówi Marek Nocuła, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszania Dwujęzyczności Bilinguis. ? Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. No i daje dodatkowy atut, jakim jest kontynuacja studiów w języku obcym w Polsce czy na świecie ? dodaje.*


Dwujęzyczność na świecie


Dwujęzyczność znana jest na świecie jako CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe. Tego typu nauczanie jest prowadzone w wielu krajach .


Korzyści płynące z nauczanie dwujęzycznego to między innymi:


- większy kontakt z językiem i umiejętność wykorzystania znajomości języka obcego do nauki różnych przedmiotów
- różnorodność, która zwiększa motywację do nauki
- rozwijanie zdolności komunikacyjnych
- możliwość poznawania przedmiotu z innej perspektywy


Zagadki dwujęzyczności


Zjawisko dwujęzyczności coraz częściej jest przedmiotem badań prowadzonych przez psychologów i lingwistów. Szczególne zainteresowanie naukowców dotyczy wpływu posługiwania się dwoma językami na sprawność funkcjonowania poznawczego. Według naukowców wysiłek związany z posługiwaniem się dwoma językami może wzmagać dopływ krwi do mózgu i aktywować połączenia nerwowe. Inni naukowcy, szczególnie ci, którzy badają dzieci, zwracają uwagę, że efektem intensywnego trenowania mózgu we wczesnym dzieciństwie dwoma językami, jest lepsza bystrość, lepsza pamięć, większa zdolność koncentracji i sprawność w rozwiązywaniu umysłowych łamigłówek w dorosłym życiu.
Potwierdzają to np. badania przeprowadzone w szkole podstawowej przez UniversitéLibre de Bruxelles z zastosowaniem techniki tomografii komputerowej. Wniosek z tych badań jest taki, że mózg dziecka uczącego się dwujęzycznie lepiej radzi sobie z wykonaniem obliczeń niż dziecka jednojęzycznego. Nauczanie dwu- i wielojęzyczne zawiera w sobie wiele atutów, twierdzą naukowcy, ponieważ dzieci mówiące po niderlandzku, uczące się języka francuskiego dwujęzycznie uczą się języka w sposób zintegrowany z innymi przedmiotami i bardziej naturalnie. Ponadto pozytywne działanie nauczania dwujęzycznego dotyczy nie tylko nauki języka, ale także ma pozytywny wpływ na podnoszenie poziomu użycia języka ojczystego. Zaobserwowano także, że dzieci uczące się dwujęzycznie miały lepsze wyniki z matematyki. Według naukowców z ULB lekcje prowadzone dwujęzycznie stymulują mózg dziecka i działa on bardziej wydajnie.*


Organizacja zajęć w oddziałach dwujęzycznych w naszej szkole


Uczniowie klas dwujęzycznych mają rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin w tygodniu), oprócz tego zajęcia z przedmiotów biologii i chemii są prowadzone z użyciem języka angielskiego.
Język obcy jest elementem dodatkowym, a klasa dwujęzyczna realizuje założenia programowe. Uczniowie poznają słownictwo angielskie związane z tematami lekcji, a także korzystają z materiałów np. artykułów w języku angielskim. Organizowane są również konkursy związane z poznawanymi pojęciami przyrodniczymi w języku angielskim.
Oddziały dwujęzyczne  są skierowane do uczniów uzdolnionych językowo
i zmotywowanych do pracy. Absolwent podejmujący to wyzwanie będzie dobrze posługiwał się językiem angielskim, znał terminologię potrzebną na takich przedmiotach jak biologia i chemia.
Uczniów zainteresowanych nauką w oddziale dwujęzycznym serdecznie zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego 'SCIENCE AROUND US' (regulamin i materiały dodatkowe dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce "Konkursy Gimnazjum nr 1 --> Regulaminy Konkursów Powiatowych".


*Opracowano na podstawie :
http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2542

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster