Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Logopeda

Od roku szkolnego 2002 / 2003 w Gimnazjum nr 1 został utworzony etat logopedy. Funkcję tą pełni mgr Agnieszka Rydarowicz -Szpak  nauczyciel dyplomowany ? logopeda.  Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z pedagogiki wczesnoszkolnej.

            Od rozpoczęcia pracy w szkolnictwie systematyczne podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe stając się absolwentem kilku studiów podyplomowych:

?        Akademia Pedagogiczna w Krakowie - diagnoza i terapia psychologiczno ? pedagogiczna ukończone w 2001r.

?        UMCS w Lublinie:

§       logopedia ukończone w 2001r.

§       neurologopedia ukończone w 2004r.

§       surdologopedia ukończone w 2009r.

Ukończenie powyższych  kierunków studiów oraz licznych kursów specjalistycznych pozwoliły mi  poszerzyć zakres kompetencji zawodowych jak i w pełni wykorzystać swoje umiejętności w pracy z uczniami mającymi różne deficyty.

Od początku pracy w gimnazjum czynnie uczestniczę w pracach Zespołu Wychowawczego szkoły oraz prowadzę kółko logopedyczne dla uczniów dyslektyczno-dysortograficznych jak i z wadami zaburzeń mowy.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)     Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)     Diagnozowanie logopedyczne oraz ? odpowiednio do jego wyników ? organizowanie pomocy logopedycznej;

3)     Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach  uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

4)     Organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

5)     Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

7)     Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Godziny pracy:

Poniedziałek     8.00 ÷ 15.00

Wtorek            8.00 ÷ 14.00

Środa               8.00 ÷ 15.00

Czwartek         8.00 ÷ 11.00

Piątek              8.00 ÷ 11.00 

Konsultacje dla rodziców:

Wtorek : 14.00 - 15. 00

Środa:  8.00 - 9.00

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster