Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Sala gimnastyczna

 

Nowa Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle została oddana do użytku 1.09.2007 roku.

Wymiary boiska : dugość 44m x szerokość 24 m, wysokość 7,30 m. Sala posiada widownię dla 80 widzów,     3 szatnie i jest przystosowana do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę.

W dni nauki szkolnej hala służy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a w godzinach popołudniowych jest udostępniana grupom zorganizowanym do zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Cennik udostępniana hali sportowej:

- boisko B ( środkowe ) - 25 zł / godz.

- boisko A,C ( boczne) - 30 zł / godz.

- cała sala gimnastyczna - 60 zł / godz.


Regulamin hali sportowej   

 Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć i imprez sportowo- okolicznościowych.

 1. Wszystkie zajęcia w sali odbywają się w sposób zorganizowany pod opieką nauczyciela bądź opiekuna grupy (ćwiczący mogą przebywać
  w sali tylko w obecności prowadzącego zajęcia ).
 2. Za porządek i bezpieczeństwo uczestników ( przed zajęciami, w trakcie ich trwania oraz po zakończeniu ) odpowiada nauczyciel bądź opiekun grupy ( ćwiczący są zobowiązani do przestrzegania poleceń dotyczących szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny ).
 3. Przed wejściem na salę gimnastyczną ćwiczący przebierają się w szatni, która w czasie zajęć powinna być zamknięta ( szkoła nie odpowiada
  za rzeczy skradzione lub pozostawione w szatni i na sali gimnastycznej ).
 4. Wszystkich ćwiczących obowiązuje obuwie sportowe oraz odpowiedni
  do rodzaju zajęć strój sportowy.
 5. Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii ( np. kolczyków, łańcuszków, zegarków, itp. ).
 6. Za stan urządzeń i sprzętu sportowego oraz ich przydatność do ćwiczeń odpowiada prowadzący zajęcia oraz ćwiczący ( grupa ćwiczebna pokrywa koszty zniszczeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania ).
 7. Zabrania się:

-         korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego bez nadzoru prowadzącego zajęcia i w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

-         przesuwanie sprzętu po nawierzchni ( należy go przenosić ),

-         agresywnego zachowania ( np. krzyków, popychania itp. ).

 

 1. Każdą kontuzję i wypadek należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 2.  Grupy zorganizowane spoza Gimnazjum nr 1 w Jaśle korzystające z sali gimnastycznej podporządkowują się poleceniom osoby obsługującej salę z ramienia szkoły.
 3.  Opiekun grupy przed zajęciami pobiera klucz do szatni, a po ich zakończeniu oddaje klucz i podpisem potwierdza odbycie zajęć.
 4.  Na sali gimnastycznej oraz na jego zapleczu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster